Dějiny české hudby v příkladech / Jaroslav Pohanka

Antologie zachycuje hudební tvorbu od nejstraších duchovních písní až do roku 1848. V takto ohraničeném úseku jsou chronologicky seřazeny ukázky hudební tvořivosti všech slohových epoch, forem a žánrů.

Main Author: Pohanka, Jaroslav, 1924-1964
Format: Musical Score
Obsahuje: Zobrazit rozpis
Language: Česky
Published: Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958
Edition: 1. vydání
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
 • Hospodine, pomiluj ny : traktát Jana z H /
 • Svatý Václave : latinský graduál
 • Buóh všemohúcí : Milíčovské modlitby
 • Jezukriste, ščedrý kněže
 • Sanctus : Troparium děkana Víta
 • Dulce melos : sekvenciář Arnošta z Pardu /
 • Hra tří Marií : výňatek
 • Píseň sluhy Rubína z Mastičkáře
 • Planktus Panny Marie
 • Primo tempore
 • Ex legis observantia
 • Rondellus
 • Lidové tance
 • Andělíku rozkochaný
 • Dřevo sě listem odievá
 • Decet huius cunctis horis /
 • Doroto, panno čistá
 • Otep myrrhy : Canticum boemicale
 • Jižť mne vše radost ostává /
 • Rotulum super sanctus
 • Tropus super Regina
 • Vagantská píseň
 • Žákovská koleda
 • Noci milá, pročs tak dlúhá?
 • Vzel ďábel babu na plece
 • Prima declinatio
 • Navštěv nás, Kriste žádúcí
 • Jezukriste, štědrý kněže
 • Buóh všemohúcí
 • Otče náš
 • Vizmež pacholíčka
 • Dies est laetitiae
 • Stala sě jest věc divná
 • Ježíš, náš spasitel
 • Dietky mladé i staré
 • In novo anno
 • Buď Bohu chvála, čest
 • O pravdě
 • Slyšte, rytieři boží
 • Píseň o koncilu Kostnickém
 • Radujme se, dočekavše!
 • Nuž křesťané viery pravé /
 • Dietky, Bohu zpievajme /
 • Povstaň, povstaň, veliké město Pražské
 • Dietky, v hromadu se senděme
 • Ktož jsú boží bojovníci
 • Proč kalina v struze stojí?
 • Pěkná Káča trávu žala
 • Vímť já hájek zelený
 • Vij mi věnec
 • O Bočkovi
 • Jižť mi pan Zdeněk
 • Biskup zvěděv tvú štědrotu
 • Čechové, milí Čechové
 • Sanctissima, mitissima
 • Genti confer
 • O regina, lux divina
 • Otče, Bože všemohúcí
 • De nativitate Domini
 • Omnis nunc microcosmus
 • De Spiritu sancto
 • Pane Bože, buď při nás
 • Náš milý svatý Václave
 • Buď Buohu chvála, čest
 • Jesus Christus, nostra salus
 • Imperatrix gloriosa
 • Muteta kokodáč : vel ut-re-mi-fa et conv
 • Lidový tanec
 • Kdo své dítky miluje
 • Alleluja! Panna syna porodila
 • Nali piva starého!
 • Poslán jest od Boha anděl
 • Officium "Dunaj, voda hluboká"
 • Všemohúcí stvořiteli /
 • Prorokovali proroci /
 • Missa quinis vocibus super dolorosi mart /
 • Muránský zámek
 • Zrádná Marto, falešná
 • Nepodobné pazdeří
 • Slyšela jsem
 • Dobrá noc, má milá
 • Trubačská
 • Pozorujtež mne
 • Přílišná ouzkosti /
 • O prorokyni Sybile : nota obecná
 • Katolická píseň v 16. století
 • Fuga trium vocum
 • Jindřichohradecký zlomek
 • Píseň Adelfova
 • Písnička příkladná
 • Puer olim senio oneratus /
 • Žalm 1 /
 • Žalm 82 /
 • Rorando coeli /
 • Gratulační hesla /
 • Preambulum /
 • Panno, vrtkavost tvá
 • Toccata
 • Branle a 5 - Isabella /
 • Lugit Bohemia /
 • Ukolébavka /
 • Píseň Tobiášova k plésání složená /
 • Lidové písně a tance z Vietorisova kodex
 • Lidové písně ze 17. století
 • Magnificat /
 • Chtíc, aby spal /
 • Requiem /
 • Zpívejte andělové /
 • Surrexit Christus hodie /
 • Balletti à 4 /